Groene Gezonde Ziekenhuizen

Chemotuin In het onderzoeksprogramma 'Groene Gezonde Ziekenhuizen' (2015-2019) onderzoek ik samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en IVN de effecten van groene interventies in en rond ziekenhuizen op het welzijn en de gezondheid van patiënten, bezoekers, en medewerkers. Het gaat om interventies zoals een tuinpaviljoen voor chemotherapie, een groen nazorg beweegprogramma voor hart- en vaatpatiënten, dagbestedingsactiviteiten in een groene kas, vergroening van de afdeling geriatrie, en de natuurontdekker.

logo groene gezonde ziekenhuizen Op de website groenegezondeziekenhuizen.nl  pagina kun je meer lezen over dit project en hoe je je kunt aanmelden voor het netwerk. Hieronder vind je actuele informatie over de laatste stand van zaken in het projekt.

 


Laatste nieuws

Vergroening afdeling geriatrie

Tergooi Op 13 en 14 november heeft de afdeling geriatrie van ziekenhuis Tergooi Blaricum een groene 'make-over' gehad. In het ontwerp van de vergroening, gemaakt door Fhreja Deckers, staan de begrippen vertrouwdheid en geborgenheid centraal. De vergroening omvat onder meer twee grote plantenwanden, twee moswanden, en vele (door telersvereniging Decorum gratis geleverde) grote en kleine planten. Direct na de vergroening is de nameting van welzijn en functioneren van start gegaan. De resultaten van dit onderzoek komen naar verwachting in het voorjaar van 2019 beschikbaar. download presentatie van de vergroening

 

Start groen nazorg beweegprogramma

Tergooi Op 12 januari 2018 start de eerste wandelgroep in het groene nazorg beweegprogramma van de afdeling fysiotherapie van Tergooi. Dit beweegprogramma is bedoeld voor hart- en vaatpatiëten die het reguliere revalidatietraject bij Tergooi hebben doorlopen. Zij kunnen door deelname aan dit programma onder begeleiding van een getrainde zorgprofessional hun actieve leefstijl behouden. De vorderingen van de wandelgroep worden vergeleken met een controlegroep die op reguliere wijze uitstroomt uit het revalidatietraject.

 

Publicatie Nederlands Tijdschrift voor Oncologie

De eerste resultaten van het onderzoek naar chemotherapie in de tuin bij ziekenhuis Tergooi zijn gepubliceerd in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, jaargang 14, nr. 5, p. 175-181. download artikel

 


Links

 

NHS Youtube video van het Schotse NHS Greenspace Demonstration Project over de meerwaarde van groen in en ziekenhuizen voor patiënten, medewerkers en bezoekers.