Lopende projecten

Via mijn onderzoeksbureau Natuurvoormensen doe ik mee aan diverse onderzoeksprojecten. In deze projecten werk ik samen met collega's uit wetenschap en de praktijk. Hieronder vind je een overzicht van de projecten die op dit moment lopen. Informatie over eerdere projecten is op deze website te vinden onder kopje 'onderzoek'in het menu.

 


Groene Kinderopvang

Vies worden mag in de groene kinder opvang Ongeveer de helft van alle twee- en driejarige kinderen gaat naar de kinderopvang. Dit kan stress met zich mee brengen, wat door kan werken in het welzijn en functioneren van kinderen nu en in hun latere leven. Groene kinderopvang biedt mogelijkheden om stress te verminderen en het welzijn van kinderen te bevorderen. Bureau Natuurvoormensen heeft samen met Stichting Groen Cement, Hogeschool Leiden en VU Amsterdam subsidie gekregen voor onderzoek naar effecten van het versterken van het pedagogisch gebruik van de buitenruimte op de kwaliteit van groene kinderopvang. Het gaat om een meerjarig (2018-2021) onderzoek in het kader van het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang.

 

Ik ben in dit project betrokken bij het evalueren van de effecten van een professionaliseringstraject voor het versterken van het pedagogisch gebruik van de groene buitenruimte. Voor deze evaluatie doen we op de 12 groene kinderopvang locaties die het traject hebben doorlopen observaties van onder meer het welzijn, de betrokkenheid en het gedrag van de kinderen terwijl ze binnen en buiten spelen. Hetzelfde doen we op 12 groene kinderopvang locaties die geen professionaliseringstraject hebben doorlopen. Bij een deel van de kinderen knippen we ook een plukje haar af om de cortisolwaarden te bepalen als indicator voor fysiologische stress. In het evaluatie onderzoek kijken we niet alleen naar het effect van het professionaliseringstraject, maar ook naar talloze andere factoren die van invloed kunnen zijn op het succes van groene kinderopvang, zoals het temperament van de kinderen, het pedagogisch klimaat, en de inrichting van de buiten- en binnenruimte.

 


Natuur Intelligentie in Jeugdwerk

Vies worden mag in de groene kinder opvang Jongeren zijn een lastige groep als het gaat om bewustzijn van het belang van natuur voor welzijn en gezondheid. Hun interesses liggen elders. Toch bieden veel natuurorganisaties speciale programma's voor jongeren (leeftijd 12-30) aan. In het project Natuur Intelligentie in Jeugdwerk wordt de kennis van deze organisaties verzameld en verwerkt in een training voor jeugdwerkers van natuurorganisaties om jongeren meer te betrekken bij natuur. Dit project wordt geleid door de Anatta Foundation van Thomas Albers met financiering van het Europese Erasmus + programma. Ik zit in dit project als wetenschappelijk adviseur, met als belangrijkste taak om het concept van Natuur Intelligentie uit te werken en te onderbouwen op basis van de wetenschappelijke literatuur. Het project zit nog in de opstartfase, maar er is veel energie en enthousiasme om dit samen met natuurorganisaties uit Italië, Nederland, Tsjechië en Slovenië op te pakken. Download samenvatting.

 


Natuur op Recept

'Natuur op recept' is een verzamelnaam voor diverse initiatieven waarin zorgverleners worden gestimuleerd om contact met natuur voor te schrijven aan mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf tot een gezondere leefstijl te komen. Voor De Friesland Zorgverzekeraar heb ik een pilot studie uitgevoerd onder fysiotherapie praktijken in Friesland waarin de meerwaarde van dit concept duidelijk naar voren kwam. Op dit moment werk ik samen met de stichting Natur For Health aan het verder ontwikkelen en opschalen van dit initiatief. Een eerste resultaat van deze samenwerking is de website Natuuroprecept.nl