Groen in de Zorg

 

Groene kan zowel preventief als curatief in de zorg worden toegepast. Bij preventie gaat het vooral om beweegprogramma's en andere georganiseerde activiteiten in het groen, zoals wandelcoaching en wandelgroepen in de natuur. Groen kan ook curatief of ondersteunend aan het genezingsproces worden ingezet (bijv. planten in patiëntenkamers), of palliatief, gericht op verzachting van pijn en kwaliteit van leven bij terminale ziekten. Hieronder vind je een overzicht van de meest recente projecten op het gebied van groene zorg.

 


Groen & Fit

 

Groene Wandel Praktijk Met ondersteuning van het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar heb ik de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan rondom het thema groene zorg. De notitie Groen in de Zorg geeft een quick-scan inventarisatie van het snel groeiende aanbod aan groene zorg in Nederland. Er worden drie soorten groene zorg onderscheiden: (1) groen als behandelkamer (mental coaching en professionele medische zorg in een natuurlijke omgeving), (2) groen als fitnessruimte (beweegprogramma's in de natuur), en (3) groen als werkplaats (werk en therapie met kwetsbare groepen in de natuur).
Publieksenquête

Wandelaars Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat natuur goed is voor de gezondheid. Nederlanders denken dat een bezoek aan de natuur vooral helpt bij psychische problemen en aandoeningen van de luchtwegen. Ze denken ook dat grootschalige natuur zoals bos en heide het meest gezond is. Een meerderheid vindt dat behandelmethoden in de natuur een meerwaarde hebben ten opzichte van een behandeling binnenshuis. De interesse in het thema natuur en gezondheid is het grootst onder vrouwen en ouderen, onder jongeren van 18-24 jaar is het animo het laagst. Het onderzoek haalde de voorpagina van Trouw in december 2012.

Ontstressen in de virtuele natuur

Wandelaars Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van natuur voor coaching en therapie heb ik samen met Janke Wesselius een Virtual Reality onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek werden de effecten van een ontspannende ademhalingsoefening in een virtuele natuurlijke en stedelijke omgeving op het herstel van stress en verdriet onder gecontroleerde omstandigheden met elkaar vergeleken. Er blijkt dat een ademhalingsoefening effectiever is in een natuurlijke dan in een stedelijke omgeving. Lees meer in de brochure

Wandelcoaching

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Uit een gecontroleerde evaluatie van het wandelcoach programma van Het Coach Bureau voor gestreste werknemers blijkt dat wandelcoaching meetbaar effectief is. Deelnemers aan de wandelcoaching vertonen o.a. meer herstel van stress en burnout dan een controlegroep die geen coaching kreeg. Ook had de wandelcoaching positieve effecten op hoop, zelfwaardering, mindfulness, en tevredenheid met het leven. De deelnemers geven aan dat de natuurlijke omgeving een belangrijke ondersteunende rol heeft in deze effecten. Download het rapport of lees de samenvatting   op de website van Het Coach Bureau

 

Groene Wandel Praktijk

De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept waarbij mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf in beweging te komen onder begeleiding van hun eigen huisarts of fysiotherapeut gaan wandelen in de natuur. Voor De Friesland Zorgverzekeraar heb ik een pilot studie uitgevoerd onder 10 fysio therapie praktijken in Friesland waarin de meerwaarde van dit concept duidelijk naar voren kwam. Op dit moment werk ik samen met Tjisse Brookman en andere partners zoals NFH in het project Natuur op Doktersrecept aan het verder ontwikkelen en opschalen van deze vorm van groene zorg

 


Groene Gezonde Ziekenhuizen

 

Chemotuin In het onderzoeksprogramma 'Groene Gezonde Ziekenhuizen   (2015-2019) onderzoek ik samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en IVN de effecten van groene interventies in en rond ziekenhuizen op het welzijn en de gezondheid van patiënten, bezoekers, en medewerkers. Het gaat om interventies zoals een tuinpaviljoen voor chemotherapie, een groen nazorg beweegprogramma voor hart- en vaatpatiënten, gebruik van een groene kas, vergroening van de afdeling geriatrie, en de natuurontdekker.
Vergroening afdeling geriatrie

Tergooi Om de effecten van planten op het welbevinden en functioneren van ouderen te onderzoeken is de afdeling geriatrie van ziekenhuis Tergooi Blaricum vergroend. Het plan voor de vergroening, ontworpen door Fhreja Deckers omvat onder meer twee grote plantenwanden, twee moswanden, en vele grote en kleine planten. Download een presentatie van de vergroening

 

.
Eerste eindprodukten onderzoeksprogramma

Tergooi De eerste eindprodukten van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen zijn in december 2018 opgeleverd. Het betreft onder meer een artikel over de chemotuin in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, jaargang 14, nr. 5, p. 175-181, en factsheets over het onderzoek naar de chemotuin en de natuurontdekker. Een overzicht is te vinden op de website van Groen Kennisnet . Er volgen binnenkort nog een inspiratiegids met een compleet overzicht van alle ervaringen en resultaten van het programma, en wetenschappelijk artikelen met de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de vergroening van de afdeling geriatrie en het gebruik en de beleving van de groene kas.

 


Lezingen groene zorg

concentratie Regelmatig verzorg ik als spreker lezingen voor zorgprofessionals en andere betrokken partijen over de meerwaarde van groen in de zorg. Hierbij bespreek ik de actuele stand in het onderzoek naar vergroening van zorgomgevingen en natuurgerichte therapieën. Ook geef ik praktische tips voor hoe groen optimaal kan worden ingezet voor een bepaalde organisatie of patiëntgroep. Klik hier voor meer informatie over tarieven en boekingen.

 


Links Groene Zorg

Tjisse Brookman Tjisse Brookman zet zich in voor initiatieven die werelden van groen en gezondheid verbinden

 

 

Beter in het Groen zoeker Vind gezond aanbod in de natuur met de zoekmachine Beter in het Groen .

 

Beter in het Groen zoeker Groene Zorg is de beroepsvereniging voor aanbieders van groene zorg.

 

Beter in het Groen zoeker Bij Het Coach Bureau van Hilde Backus kun je een opleiding volgen tot professioneel wandelcoach.

 

Gezond Natuur WandelenDe stichting Gezond Natuur Wandelen van Ronald van Zon organiseert laagdrempelige wandelingen in het groen op heel veel plekken in Nederland

 

Vimeo de Friesland Vimeo filmpje over de gezondheidsvoordelen van groen op DeFriesland.nl  .