Onderzoek en advies over natuurbeleving en gezondheid

Welkom

Agnes van den Berg, juni 2014, foto Gijs Versteeg

Mijn naam is Agnes van den Berg. Ik ben omgevings psycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Op deze website vind je een overzicht van mijn onderzoek, presentaties, publicaties en andere activiteiten.

Meer over mijzelf...

 


Jaaroverzicht

sneeuw 2018 was een bijzonder jaar voor Bureau Natuurvoormensen, met als belangrijkste gebeurtenis de verhuizing van Groenekan naar Wenum-Wiesel. Lees mijn persoonlijke jaarverslag en vooruitblik naar 2019

 

Nieuws

Vergroening afdeling geriatrie

Tergooi Op 13 en 14 november is de afdeling geriatrie van ziekenhuis Tergooi Blaricum vergroend. Het plan voor de vergroening, ontworpen door Fhreja Deckers omvat onder meer twee grote plantenwanden, twee moswanden, en vele grote en kleine planten. De vergroening maakt deel uit van een onderzoek in het kader van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen. Download presentatie van de vergroening

 

Artikel Groene Schoolpleinen
Kaft boek nature & public healthDe eerste resultaten van een meerjarig effect-onderzoek naar de vergroening van schoolpleinen zijn nu te lezen in een artikel in het tijdschrift Landscape & Urban Planning. Kort samengevat laat het onderzoek zien dat kinderen een vergroend schoolplein hoger waarderen, dat ze zich na het spelen in de pauze op een groen plein beter kunnen concentreren en dat met name jonge kinderen zich pro-socialer gedragen. Verder worden meisjes op een groen plein uitgedaagd tot meer intensief beweeggedrag. Download het artikel .

 


Projecten

 

Groene Kinder Opvang

Vies worden mag in de groene kinder opvang Bureau Natuurvoormensen heeft samen met Stichting Groen Cement , Hogeschool Leiden en VU Amsterdam subsidie gekregen voor onderzoek naar het versterken van de kwaliteit van groene kinderopvang. Het gaat om een drie-jarig (2018-2020) onderzoek in het kader van het ZonMw programma Kwaliteit Kinderopvang. Lees meer »

 

Groene Wandel Praktijk

Groene Wandel Praktijk De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept voor mensen uit kwetsbare doelgroepen die niet uit zichzelf of via verwijzing in beweging komen. Zij gaan onder begeleiding van hun eigen fysiotherapeut of huisarts met een groep lotgenoten wandelen in de natuur in de omgeving van de praktijk. Lees meer »

 

Groene Gezonde Ziekenhuizen

Chemotuin In het programma 'Groene Gezonde Ziekenhuizen' (2015-2019) onderzoek ik samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en IVN de effecten van groene interventies in en rond ziekenhuizen op het welzijn en de gezondheid van pati ënten, bezoekers, en medewerkers. Lees meer »

 

Groene Schoolpleinen

Basisschool de Piramide Zuilen In het programma de 'leer'kracht van groene schoolpleinen (2013-2018) doe ik samen met Hogeschool Leiden en VU Amsterdam onderzoek naar de betekenis van een groen schoolplein voor kinderen en de pedagogische praktijk. Binnen dit project ben ik met name betrokken als promotor van het promotie-onderzoek van Janke Wesselius naar effecten van vergroening van het schoolplein op het welzijn en de gezondheid van kinderen. Lees meer »

 

Groene Zorg

Basisschool de Piramide Zuilen Samen met de Friesland Zorgverzekeraar onderzoek ik sinds 2012 de mogelijkheden om "groene zorg' beter te integreren in de reguliere zorg. Uit een grootschalige publieksenquête blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie bestaat tussen natuur en gezondheid. Dit wordt bevestigd door evaluaties van wandelcoaching en andere vormen van groene zorg. Lees meer »

 

Leerstoel

Promotie Yang Zhang Sinds 1 januari 2012 ben ik Bijzonder Hoogleraar Beleving en Waardering van Natuur en Landschap bij de basiseenheid Culturele Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees meer »

 

In de media

Een groene omgeving kan de ligduur van patiënten verkorten,.... Hortus Magazine, 2019  

 

Door 't buiten zijn aantrekkelijker te maken worden mensen vanzelf gezonder.... Beeldspraak,december 2018, p. 28-20   AgnesvandenBerg_JanitaStassen
Groen en blauw zijn in steden bittere noodzaak.... Column BPD magazine, editie 8, najaar 2018  

 

Hoe zit het met jouw dagelijkse portie natuur?.... VANDAAG, herfst 2018  

 

Wie zich er in verdiept haalt zo een complete maaltijd uit de natuur.... flow, nr 4, juni 2018  

 

Stress? Chronisch moe? Altijd maar piekeren? Een stukje lopen in de buitenlucht doet wonderen.... Margriet, nr 19, mei 2018  

 

Een dagelijkse dosis groen houdt je gezond en is bovendien een van de beste manieren om te herstellen van dagelijkse (werk)stress.... Happinez, nr 3, 2018  

 

Overijssel
Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis wordt er gesproken over de voordelen van groene schoolpleinen.... VHG Videojournaal editie 9, april 2018  

 

De rol van de omgeving op de beleving van pijn mag niet onderschat worden. Dat is de conclusie van prof. dr. Agnes van den Berg.... Mijn Gezondheidsgids, maart 2018  

 

Als vanzelf verschijnt een glimlach op je gezicht. "Dat doet natuur nu met je", weet Agnes van den Berg.... Interview in Staatsbosbeheer Magazine, voorjaar 2018  

 

"De natuur is goed voor ons. Eigenlijk weten we dat allang.... Interview in Zin 4, 8 mrt - 4 apr 2018  

 

Overijssel "Dat de natuur zoveel wetenschappelijk bewezen gezondheidseffecten heeft, is toch wel bijzonder" .... Dubbelinterview met Tjisse Brookman in magazine Landschap Overijssel, november 2017  

 

"Als scholieren, patiënten, oudere stadsbewoners - ja eigenlijk iedereen - in het groen verkeren, of zelfs maar uitkijken op een boom, gaan hun gezondheid en welbevinden er op vooruit. Dus wat houdt ons tegen?".... Artikel in de Volkskrant, 5 augustus 2017  

 

"Buiten praat het beter. In navolging van coaches nemen ook psychologen cliënten mee voor sessies in de natuur...."... Artikel in NRC, 25 juli 2017  

 

"Onkruid wieden, een wilg snoeien of rode spruitjes plukken: wie weleens tuiniert, weet hoe lekker je ervan opknapt........ Artikel in Psychologie Magazine, nr. 6, 2017  

 

De Friesland

 

De Friesland Zorgverzekeraar kwam op bezoek bij Bureau Natuurvoormensen om een filmpje te maken Video op website De Friesland  

 

Ga naar Media overzicht »