Lopende projecten

Via mijn onderzoeksbureau Natuurvoormensen doe ik diverse projecten. Hierin werk ik samen met collega's uit wetenschap en de praktijk. Hieronder vind je een overzicht van de projecten die op dit moment lopen of net zijn afgerond. Informatie over eerdere projecten is op deze website te vinden onder het kopje 'onderzoek' in het menu.

 


Natuur Intelligentie

natuur intelligentie Ik ben wetenschappelijk adviseur in verschillende projecten rondom het concept Natuur Intelligentie (kortweg NQ). Deze projecten worden geleid door Thomas Albers van de Anatta Foundation, en gefinancierd door het Europese Erasmus+ programma. In deze projecten werk ik samen met partners uit verschillende Europese landen, waaronder de Nederlandse organisaties IVN en Struin. Als wetenschappelijk adviseur ben ik verantwoordelijk voor de theoretische onderbouwing en ontwikkel ik vragenlijsten voor kinderen, jongeren en volwassenen voor het meten van je NQ. De voortgang in deze projecten is te volgen via de website natureintelligence.eu . Op de website van Studium Generale Utrecht staat ook een zelf-test om je eigen NQ profiel vast te stellen.

 


Bossen en gezondheid

bos Als lid van een expert panel van wereldwijde bosorganisatie IUFRO schreef ik mee aan een adviesrapport over het belang van bossen voor gezondheid. In dit project was ik verantwoordelijk voor het hoofdstuk over 'response options', oftewel richtlijnen voor toepassing van de kennis over bossen en gezondheid in beleid en samenleving. Het was een bijzondere ervaring om te werken in zo'n internationaal team. In mijn schrijfgroep zaten onder meer een landschapsarchitecte uit Maleisië (Shureen Faris Abddul Shukor) en een bioloog uit Madagaskar (Ranaivo Rasolofoson). Het rapport is in maart 2023 gepresenteerd.

 


Natuur op Recept

'Natuur op recept' is een verzamelnaam voor diverse initiatieven waarin zorgverleners worden gestimuleerd om contact met natuur voor te schrijven aan mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf tot een gezondere leefstijl te komen. Voor De Friesland Zorgverzekeraar heb ik een pilot studie uitgevoerd onder fysiotherapie praktijken in Friesland waarin de meerwaarde van dit concept duidelijk naar voren kwam. Op dit moment werk ik samen met de stichting Nature For Health aan het verder ontwikkelen en opschalen van dit initiatief. Een eerste resultaat van deze samenwerking is de website Natuuroprecept.nl