Lopende projecten

Via mijn onderzoeksbureau Natuurvoormensen doe ik diverse onderzoeksprojecten. In deze projecten werk ik samen met collega's uit wetenschap en de praktijk. Hieronder vind je een overzicht van de projecten die op dit moment lopen. Informatie over eerdere projecten is op deze website te vinden onder het kopje 'onderzoek' in het menu.

 


Natuur Intelligentie in jongerenwerk

natuur intelligentie Jongeren zijn een lastige groep als het gaat om bewustzijn van het belang van natuur voor welzijn en gezondheid. Hun interesses liggen elders. Toch bieden veel natuurorganisaties speciale programma's voor jongeren (leeftijd 12-30) aan. In het project Natuur Intelligentie in jongerenwerk wordt de kennis van deze organisaties verzameld en verwerkt in een training voor jeugdwerkers van natuurorganisaties om jongeren meer te betrekken bij natuur. Dit project wordt geleid door de Anatta Foundation van Thomas Albers met financiering van het Europese Erasmus+ programma, samen met natuurorganisaties uit Italië, Nederland, Tsjechië en Slovenië op te pakken. Ik zit in dit project als wetenschappelijk adviseur, met als belangrijkste taak om het concept van Natuur Intelligentie (kortweg NQ) uit te werken en te onderbouwen op basis van de wetenschappelijke literatuur. De voortgang in dit project is te volgen via de website natureintelligence.eu . Op de website van Studium Generale Utrecht staat ook een zelf-test om je eigen NQ profiel vast te stellen.

 


Bossen en gezondheid

bos Als lid van een expert panel van wereldwijde bosorganisatie IUFRO schrijf ik mee aan een adviesrapport over het belang van bossen voor gezondheid. In dit project ben ik verantwoordelijk voor het hoofdstuk over 'response options', oftewel richtlijnen voor toepassing van de kennis over bossen en gezondheid in beleid en samenleving. Het is een bijzondere ervaring om te werken in zo'n internationaal team. In mijn schrijfgroep zitten onder meer een landschapsarchitecte uit Maleisië (Shureen Faris Abddul Shukor) en een bioloog uit Madagaskar (Ranaivo Rasolofoson). Het rapport zal naar verwachting in maart 2023 worden gepresenteerd. Meer informatie over dit project is te vinden op deze website van IUFRO.

 


Natuur op Recept

'Natuur op recept' is een verzamelnaam voor diverse initiatieven waarin zorgverleners worden gestimuleerd om contact met natuur voor te schrijven aan mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf tot een gezondere leefstijl te komen. Voor De Friesland Zorgverzekeraar heb ik een pilot studie uitgevoerd onder fysiotherapie praktijken in Friesland waarin de meerwaarde van dit concept duidelijk naar voren kwam. Op dit moment werk ik samen met de stichting Nature For Health aan het verder ontwikkelen en opschalen van dit initiatief. Een eerste resultaat van deze samenwerking is de website Natuuroprecept.nl