fortgracht ruigenhoek

Zoeken

Twitter feedWelkom

Agnes van den Berg, juni 2014, foto Gijs Versteeg

Mijn naam is Agnes van den Berg. Ik ben omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid. Op deze website vind je een overzicht van mijn onderzoek, presentaties, publicaties en andere activiteiten.

Lees verder...

Recente activiteiten

Groene wandel fysio 📆 november 2017

De groene wandel fysio is een beweegconcept voor mensen uit kwetsbare doelgroepen die niet uit zichzelf of via verwijzing in beweging komen. Zij gaan onder begeleiding van hun eigen fysiotherapeut met een groep lotgenoten wandelen in de natuur in de omgeving van de praktijk.

Met ondersteuning vanuit de SBIR call Sporten en Bewegen voor Kwetsbare Doelgroepen zijn we bezig om deze interventie erkend en gefinancierd te krijgen. Een haalbaarheidsonderzoek laat zien dat er veel draagvlak is bij fysiotherapie praktijken om wandelgroepen te begeleiden. Meer weten? Ga naar de website groenewandelfysio.nl

Chemotherapie in de tuin 📆 juli 2017

Bij ziekenhuis Tergooi in Hilversum kunnen patiŽnten die chemotherapie ondergaan tijdens hun behandeling gebruikmaken van een speciaal ontworpen paviljoen in de tuin van het ziekenhuis: de chemotuin. Het paviljoen heeft een houten structuur met glazen dak, ingebed in de natuur die het ziekenhuis omringt. In het kader van het onderzoeksprogramma Groene Gezonde Ziekenhuizen doen we onderzoek naar de effecten van de chemotuin op het welbevinden van de patiŽnten. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in juli 2017 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (jaargang 14, nummer 5). De resultaten laten onder meer zien dat patiŽnten in meerderheid een voorkeur hebben om in de tuin te verblijven tijdens hun chemotherapie. Daarnaast rapporteerden patiŽnten in het tuinpaviljoen een positievere beleving van hun omgeving en meer positieve, restoratieve gevoelens en verbondenheid met natuur.
Promotie-onderzoek stedelijk groen 📆 juni 2017

Op 29 juni 2017 promoveerde Yang Zhang bij de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar het belang van groen in de stad voor welbevinden en gezondheid. Het onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het groen bijdragen aan de psychische gezondheid en het welbevinden, onafhankelijk van de hoeveelheid groen. Dit kan (deels) worden verklaard doordat bewoners van buurten met meer toegankelijk en bruikbaar groen zich meer verbonden voelen met het groen in hun buurt. Klik hier om het proefschrift te downloaden.
Bewegen voor kwetsbare doelgroepen 📆 maart 2017

Op 7 februari gaf minister Edith Schippers opdracht aan ondernemers om innovatie op het gebied van bewegen en sporten voor kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Ik was namens Bureau Natuurvoormensen ťťn van de 8 ondernemers die een certificaat kreeg uitgereikt om het idee om huisartsen en fysiotherapeuten te stimuleren om met hun patiŽnten te gaan wandelen in het groen verder uit te werken. Zie rvo.nl voor meer informatie, of bekijk de rapportage op youtube.
Artikel Buitenleven 📆 jan 2017

Alleen naar een natuurfoto kijken, geeft je brein al rust. Maar als je echt de natuur in gaat zijn de effecten nog veel sterker. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is te lezen in een artikel over de geneeskracht van groen in het winternummer van het magazine Buitenleven (nr 1, jan/feb 2017). Aan de hand van interviews met Mark Mieras, Matthijs Schouten en mijzelf geeft journaliste Kim Veenman een helder en toegankelijk overzicht van de huidige stand van zaken in de kennis over natuur en gezondheid. Ze maakte er ook prachtige illustraties bij. Klik hier voor het artikel.
Vormentaal natuur 📆 dec 2016

De natuur wordt gekenmerkt door zichzelf herhalende, complexe vormen. Met behulp van een foto-experiment, gepubliceerd in het tijdschrift Urban Forestry and Urban Greening, hebben we laten zien dat deze bijzondere, fractale structuur, een belangrijke rol speelt in de fascinerende en rustgevende werking van natuur. Proefpersonen bleven langer geboeid kijken naar foto's van natuurlijke omgevingen naarmate er op sterk uitvergrote details van de omgevingen meer informatie te zien was, en ze beoordeelden deze meer 'fractale' omgevingen ook als rustgevender. Lees verder in het artikel.

Onderzoek wandelcoaching 📆 nov 2016

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is ťťn van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Uit een gecontroleerde evaluatie van het wandelcoach programma van Het Coach Bureau voor gestreste werknemers blijkt dat wandelcoaching meetbaar effectief is. Deelnemers aan de wandelcoaching vertonen o.a. meer herstel van stress en burnout dan een controlegroep die geen coaching kreeg. Ook had de wandelcoaching positieve effecten op hoop, zelfwaardering, mindfulness, en tevredenheid met het leven. De deelnemers geven aan dat de natuurlijke omgeving een belangrijke ondersteunende rol heeft in deze effecten. Lees meer over de resultaten in het rapport.

Groene Wand in de klas 📆 september 2016

groene wand in klas In de gemeente Haarlemmermeer is op 10 scholen een 'groene wand' geplaatst. Op twee scholen heb ik samen met studenten van het Wellant College onderzocht wat zo'n plantenwand met de kinderen doet. Er blijkt dat kinderen enthousiast zijn over de planten aan de muur, en zelf veel positieve veranderingen door de planten ervaren. Daarnaast zijn er in de groepen met plantenwand, in vergelijking met controlegroepen, ook meetbare positieve veranderingen in onder meer de stemming en de concentratie. Lees meer over het onderzoek op IntoGreen.nl of download het Engelstalige artikel in Environment & Behavior.

Special Issue 📆 juli 2016

ijerph Samen met Jenny Roe heb ik een Special Issue van het tijdschrift IJERPH geredigeerd, met als thema "Green-Blue Space and Health: Advances in Methods, Technologies and Applications". Het Special Issue is nu compleet met 13 artikelen die openbaar toegankelijk zijn.
National Geographic 📆 mei 2016

agnes van den berg, foto by servaas neijens In een interview in de National Geographic van juni 2016 vertel ik over de gezondheidseffecten van de natuur. Het interview is onderdeel van National Geographic's jaarthema 'De kracht van de natuur'.
VHG journaal 📆 jan 2016

VHG journaal editie 5 Dat groen onmisbaar is in onze samenleving, daar twijfelt niemand aan. Toch staat groen nog steeds niet bovenaan de agenda. In dit videojournaal vertel ik samen met Egbert Roozen van VHG waarom het belangrijk is om te investeren in meer groen in en rond ziekenhuizen. Bekijk de video op het videokanaal van VHG.
Gezonder in het groen 📆 nov 2015

Vimeo Agnes van den Berg De Friesland Zorgverzekeraar kwam op bezoek in Groenekan om mij te interviewen over de gezondheidsvoordelen van groen. Bekijk het filmpje op DeFriesland.nl.
Groene Gezonde Ziekenhuizen 📆 sept 2015

Groene Gezonde Ziekenhuizen logo De komende vier jaar ga ik samen met de VU en IVN onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van groene interventies zoals in en rondom ziekenhuizen.In 20016 gaan we van start met een evaluatie van de chemotuin en de groene kas bij Ziekenhuis Tergooi, een beweeg- en revalidatieprogramma in het Goois Natuurreservaat en de 'natuurontdekker' op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis. Lees meer over het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen in het persbericht van 10 september 2015, of ga naar de website.
Groen zorgaanbod beter vindbaar 📆 juni 2015

Beter in het groen zoeker Op 22 juni is door een brede coalitie van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg, Sport, Recreatie en Overheid de Beter in het Groen-zoeker gelanceerd. Met deze zoeker wordt het aanbod van groene, sociale initiatieven beter online vindbaar. Het aanbod is divers, variŽrend van een wandel- of natuurbeheergroep, een activerende belevings of yogalessen op het strand tot runningtherapie of wandelcoaching. Wat al dit aanbod verbindt, is dat het plaatsvindt in een natuurlijke omgeving. Als ambassadeur van Beter in het groen zet ik me graag in voor dit belangrijke initiatief waardoor meer mensen de positieve effecten van natuur kunnen ervaren.
Inventarisatie groene zorg 📆 feb 2015

Logo groene zorg Steeds meer zorgverleners nemen hun cliënten mee naar buiten, in plaats van binnen tussen vier muren te blijven. De notitie Groen in de Zorg geeft een overzicht van het snel groeiende aanbod aan groene zorg in Nederland. De inventarisatie maakt deel uit van het project Natuur als therapie van De Friesland Zorgverzekeraar.
Factsheets natuur en gezondheid 📆 mrt 2013

factsheet De moderne stadsmens brengt steeds meer tijd door achter laptop of iPad, ver verwijderd van de natuur. Wetenschappelijk onderzoek levert aanwijzingen dat dit gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Deze factsheet die ik voor IVN heb opgesteld geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. Er is ook een aparte factsheet met een overzoek van het onderzoek naar jeugd, natuur en gezondheid.

Belang onderzoek 📆 jun 2012

phenotype Tijdens een bijeenkomst van het Europese PHENOTYPE onderzoeksproject in mei 2012 in Barcelona werd ik gevraagd om uit te leggen waarom het belangrijk is om onderzoek te doen naar het belang van groen en natuur voor de gezondheid van mensen. Het antwoord vind je op het YouTube videokanaal van het project.

Boek omgevingspsychologie 📅 mrt 2012

Environmental Psychology Het boek "Environmental psychology: An introduction" (Wiley-Blackwell, 2012) dat ik samen met Linda Steg en Judith de Groot heb samengesteld, geeft een toegankelijke inleiding op de belangrijkste onderzoeksthema's in de omgevingspsychologie. Meer dan 50 auteurs leverden een bijdrage aan het boek. Voor meer informatie en bestelling, zie Wiley-Blackwell Publishers
Leerstoel Groningen 📅 jan 2012

Noorderbreedte, foto Reyer Boxem Sinds 1 januari 2012 ben ik Bijzonder Hoogleraar Beleving en Waardering van Natuur en Landschap bij de basiseenheid Culturele Geografie in Groningen. Op 13 november 2012 hield ik mijn inaugurele rede. Naar aanleiding van mijn terugkeer in Groningen als bijzonder hoogleraar ben ik door Ineke Noordhoff geinterviewd voor het blad Noorderbreedte.

Meer publicaties en activiteiten...

Publicatielijst