Groene Zorg

 

Groene Wandel Praktijk Groene zorg is een vorm van zorg waarin de natuurlijke omgeving wordt benut om de gezondheid en het welzijn van mensen te ondersteunen. Over het algemeen ligt de focus van groene zorg op preventie, met name selectieve preventie, oftewel vroegtijdige behandeling van personen met een verhoogd risico op bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals wandelcoaching voor gestreste werknemers. Er zijn echter ook groene interventies gericht op universele preventie, zoals gezond natuur wandelen, en interventies gericht op het voorkomen van verergering van de ziekte en complicaties. Groen wordt soms ook curatief of ondersteunend bij het genezingsproces ingezet (bijv. planten in patiëntenkamers), of palliatief, gericht op verzachting van pijn en kwaliteit van leven bij terminale ziekten.

 

Groene Wandel Praktijk Met ondersteuning van het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar heb ik de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan rondom het thema groene zorg. Op deze pagina vind je een overzicht van de resultaten van deze onderzoeken.

 


Activiteiten

 

Inventarisatie

De notitie Groen in de Zorg geeft een quick-scan inventarisatie van het snel groeiende aanbod aan groene zorg in Nederland. Er worden drie soorten groene zorg onderscheiden: (1) groen als behandelkamer (mental coaching en professionele medische zorg in een natuurlijke omgeving), (2) groen als fitnessruimte (beweegprogramma's in de natuur), en (3) groen als werkplaats (werk en therapie met kwetsbare groepen in de natuur). Binnen elke zorgvorm varieert de wijze waarop de natuurlijke omgeving wordt benut van een 'rustgevend decor' tot een 'spiegel voor de ziel' en een 'plek voor gewaarwording en bezinning'.

Publieksenquête

Wandelaars Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat natuur goed is voor de gezondheid. Nederlanders denken dat een bezoek aan de natuur vooral helpt bij psychische problemen en aandoeningen van de luchtwegen. Ze denken ook dat grootschalige natuur zoals bos en heide het meest gezond is. Een meerderheid vindt dat behandelmethoden in de natuur een meerwaarde hebben ten opzichte van een behandeling binnenshuis. De interesse in het thema natuur en gezondheid is het grootst onder vrouwen en ouderen, onder jongeren van 18-24 jaar is het animo het laagst. Het onderzoek haalde de voorpagina van Trouw in december 2012.

Ontstressen in de virtuele natuur

Wandelaars Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van natuur voor coaching en therapie heb ik samen met Janke Wesselius een Virtual Reality onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek werden de effecten van een ontspannende ademhalingsoefening in een virtuele natuurlijke en stedelijke omgeving op het herstel van stress en verdriet onder gecontroleerde omstandigheden met elkaar vergeleken. Er blijkt dat een ademhalingsoefening effectiever is in een natuurlijke dan in een stedelijke omgeving. Lees meer in de brochure

Wandelcoaching

Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Uit een gecontroleerde evaluatie van het wandelcoach programma van Het Coach Bureau voor gestreste werknemers blijkt dat wandelcoaching meetbaar effectief is. Deelnemers aan de wandelcoaching vertonen o.a. meer herstel van stress en burnout dan een controlegroep die geen coaching kreeg. Ook had de wandelcoaching positieve effecten op hoop, zelfwaardering, mindfulness, en tevredenheid met het leven. De deelnemers geven aan dat de natuurlijke omgeving een belangrijke ondersteunende rol heeft in deze effecten. Download het rapport of lees de samenvatting   op de website van Het Coach Bureau

 


Vervolg

 

Groene Wandel Praktijk

De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept waarbij mensen die het moeilijk vinden om uit zichzelf in beweging te komen onder begeleiding van hun eigen huisarts of fysiotherapeut gaan wandelen in de natuur. Samen met o.a Tjisse Brookman van De Friesland Zorgverzekeraar werk ik aan het verder ontwikkelen en opschalen van deze vorm van groene zorg

 


Links Groene Zorg

Tjisse Brookman Tjisse Brookman zet zich in voor initiatieven die werelden van groen en gezondheid verbinden

 

 

Beter in het Groen zoeker Vind gezond aanbod in de natuur met de zoekmachine Beter in het Groen .

 

Beter in het Groen zoeker Groene Zorg is de beroepsvereniging voor aanbieders van groene zorg.

 

Beter in het Groen zoeker Bij Het Coach Bureau van Hilde Backus kun je een opleiding volgen tot professioneel wandelcoach.

 

Gezond Natuur WandelenDe stichting Gezond Natuur Wandelen van Ronald van Zon organiseert laagdrempelige wandelingen in het groen op heel veel plekken in Nederland

 

Vimeo de Friesland Vimeo filmpje over de gezondheidsvoordelen van groen op DeFriesland.nl  .