Groene Wandel Praktijk

 

Groene Wandel Praktijk De Groene Wandel Praktijk is een beweegconcept voor mensen die niet uit zichzelf of via verwijzing in beweging komen. Zij gaan onder begeleiding van een hun eigen fysiotherapeut of huisarts met een groep lotgenoten wandelen in de natuur in de omgeving van de praktijk. De beweegactiviteiten zijn laagdrempelig, de nadruk ligt op ontspannen bewegen in rustig tempo, genieten van de natuur, en contact met lotgenoten. Het gaat bij dit beweegconcept niet om het leveren sportieve prestaties. Het belangrijkste doel is om van de bank af komen, en in beweging blijven.

 

Groene Wandel Praktijk De afgelopen jaren hebben enkele huisartsen- en fysiotherapiepraktijken positieve ervaringen opgedaan met het begeleiden van wandelgroepen in het groen voor hun 'draaideur' patiënten met klachten en ziekten die voortkomen uit bewegingsarmoede. De praktijken lopen echter aan tegen het knelpunt dat de wandelgroepen niet vergoed en ondersteund worden, terwijl het waarschijnlijk wel een belangrijke bijdrage kan leveren aan preventie en besparing op zorgkosten. De ambitie van de Groene WandelPraktijk is om structurele bekostiging en ondersteuning van de wandelgroepen te realiseren en daarmee landelijke opschaling van dit beweegconcept mogelijk te maken.

 


Activiteiten

 

Pilot Groene Wandel Fysio

Groene Wandel Fysio In de lente en zomer van 2016 hebben 10 fysiotherapie praktijken in Friesland wandelgroepen in de natuur begeleid met hun meest kwetsbare patiënten. De resultaten zijn positief: deelnemers vertonen een objectieve verbetering in hun conditie, gemeten aan de hand van een wandeltest, en ze rapporteren ook zelf veel verbeteringen in hun lichamelijke en psychische gezondheid. De praktijken zijn ook enthousiast en willen het beweegconcept graag structureel in hun praktijk toepassen. Download het rapport of een powerpoint met een samenvatting van de bevindingen.

 

SBIR

Op 7 februari 2017 gaf minister Edith Schippers via de SBIR (Small Business Innovation Research) opdracht aan ondernemers om innovatie op het gebied van bewegen en sporten voor kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Ik was namens Bureau Natuurvoormensen één van de ondernemers die een certificaat kreeg uitgereikt om het idee van de Groene Wandel Praktijk verder te verkennen en uit te werken. Bekijk de rapportage op youtube  .

 

Haalbaarheidsstudie

De haalbaarheidsstudie die we in het kader van de SBIR hebben uitgevoerd laat zien dat er een groot draagvlak bestaat bij zorgpraktijken om dit beweegconcept uit te gaan voeren, ook bij praktijken die hier geen ervaring mee hebben en voor wie het concept nog relatief onbekend is. Hierbij is beschikbaarheid van een vergoeding voor de meeste praktijken wel een belangrijke voorwaarde. Uit de gesprekken met potentiële financiers blijkt ook een brede waardering voor het initiatief, met name als het gaat om het "bereiken van bepaalde doelgroepen die nu niet bereikt worden via andere vindplaatsen". Ook de verwachte kosteneffectiviteit spreekt aan, alsmede de goede mogelijkheden om samen te werken met, en in te stromen in, reeds bestaand beweegaanbod met minder intensieve begeleiding. Download het rapport of een samenvatting van de bevindingen.

 


Laatste nieuws

Eindpresentatie

 

Op 16 april werd de Groene Wandel Praktijk gepresenteerd tijdens het eindevenement van de SBIR-competitie Sport en Bewegen bij RVO in Den Haag. Klik hier voor een videoverslag van deze dag.

 


SBIR fase 2

 

Op dit moment ben ik samen met o.a. Fysiotopics en Tisse Brookman bezig om het concept van de Groene Wandel Praktijk verder te ontwikkelen en professionaliseren. We zetten hierbij met name in op het invoeren van het concept bij fysiotherapie praktijken.

 


Links

Biowalking In het IVN programma Biowalking gaan mensen met een chronische ziekte of beperking onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch professional wandelen in de natuur.

 

Gezond Natuur WandelenDe stichting Gezond Natuur Wandelen van Ronald van Zon organiseert laagdrempelige wandelingen in het groen op heel veel plekken in Nederland

 

.
Dianne Jaspers Huisarts Dianne Jaspers in Barneveld wandel is een pionier op het gebied van wandelen met de huisarts. Bekijk de reportage op Youtube  .

 

Frank GreevenHuisarts Frank Greeven wandelt ook al jaren met patiënten. Bekijk de reportage op Youtube  .